torsdag 27. desember 2012

Caro's new skates

Caro's new skates by Fred Ramon
Caro's new skates, a photo by Fred Ramon on Flickr.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar